Wat is all-on-4?

In dit concept wordt een volledige vaste brug van 10 of 12 tanden geplaatst op 4 implantaten. De achterste implantaten worden bewust schuin in het bot geplaatst om zo belangrijke structuren als de sinus in de bovenkaak of de onderkaakszenuw te vermijden. Door die schuine positie vergroot de onderlinge spreiding tussen de implantaten en daardoor verbetert de verankering van de vaste brug.
Meestal volstaat het nog aanwezige natuurlijke bot omdat de implantaten bij een all-on-4 schuin geplaatst worden. Een bijkomende botopbouw is dan meestal niet nodig.

All on 4 kan gecombineerd worden met onmiddellijke plaatsing van de tanden

Dit noemt men ‘immediate loading ‘ of ‘onmiddellijke belasting’.  Daardoor kan u op de dag zelf van uw ingreep een vaste brug krijgen. Een loszittend tijdelijk gebit gedurende het ingroeien van de implantaten is dan niet meer nodig. Zijn al uw resterende tanden aan vervanging toe of draagt u reeds een volledig uitneembaar kunstgebit? Dan kan u voor deze techniek in aanmerking komen. 

Het All-on-4 concept kan zowel in de boven- als onderkaak worden toegepast. Het is een zeer voorspelbare chirurgische techniek waarmee wereldwijd al meer dan 250.000 patiënten behandeld werden.

Alto Dental heeft een unieke manier van werken

Vraag meer informatie
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.