Behandeling via tandimplantaten

Een tandimplantaat is een kunstwortel die in het tandbot wordt geschroefd. lmplantaten zijn meestal uit titanium, omdat dit hoogwaardig materiaal door het lichaam zeer goed wordt verdragen en vastgroeit met het menselijk bot.

Welke oplossing is de beste voor mij?

Of u nu slechts één, meerdere of alle tanden mist, door een implantaat behandeling krijgt u weer vaste tanden.

Kies een behandeling
Vervanging van alle tanden
Vervanging van meerdere tanden
Vervanging van één tand

All on 4

In het all on 4 concept wordt een volledige vaste brug van 10 of 12 tanden geplaatst op 4 implantaten. De achterste implanten worden bewust schuin in het bot geplaatst. Door die schuine positie vergroot de onderlinge spreiding tussen de implantaten en daardoor verbetert de verankering van de vaste brug.

Alto Dental focust zich op onmiddellijke belasting van implantaten. Hierdoor bouwden onze implantologen, tandartsen en tandtechnici een aanzienlijke expertise op. Deze expertise van ons team en het innovatief digitaal traject bieden u een voorspelbare en snelle behandeling.

Leer alles over all on 4

Een brug op implantaten

Tandheelkundige implantaten kunnen net zoals natuurlijke tandwortels dienst doen als steunpunt om een brug te ondersteunen.

Het voordeel is dat er geen brug wordt geplaatst op gezonde naburige tanden die hiertoe ontzenuwd en beslepen moeten worden. Een loszittend kunstgebit is niet nodig en het kaakbot ter hoogte van de implantaten blijft behouden.

Een kroon op een implantaat

Een implantaat plaatsen we meestal onder plaatselijke verdoving. We maken een sneetje in uw tandvlees, en boren een gaatje in het kaakbeen. Hierin schroeven we het implantaat. Na vier tot zes maanden is uw kunstwortel volledig in het bot gegroeid. Hierop wordt een kroon geplaatst.

In sommige gevallen kan de kroon meteen worden geplaatst (we spreken dan van 'immediate loading'). Onze chirurgen hebben jarenlange ervaring met deze nog steeds niet wijdverspreide techniek. Zij kunnen u adviseren wanneer dit mogelijk is.

Alto Dental heeft een unieke manier van werken

Vraag meer informatie
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.